Welkom


Welkom bij de Digitale Gids van het ReclameArsenaal.

Het Nederlands Reclame Archief is begonnen met een inventarisatie van reclamematerialen. Online is een formulier beschikbaar gesteld om materialen aan te melden.
De gegevens worden opgenomen in een digitale gids over in Nederland aanwezig reclamemateriaal, vervaardigd voor Nederlandse bedrijven en instellingen. Het gaat om een eerste, globale inventarisatie op collectieniveau en dus niet om objectregistratie. Voor deze gids worden zowel bedrijven als archieven, bibliotheken, documentatiecentra en particulieren benaderd.